PROTECCIÓ DE DADES

Les dades facilitades pels usuaris seran incorporats a un fitxer automatitzat titularitat de la societat corresponent. DELTA GREEN S.L. es compromet a tractar les dades de caràcter personal dels usuaris de conformitat amb l'establert en la normativa aplicable i, en particular, a tractar confidencialment les dades de caràcter personal de l'usuari a les quals tingui accés com a conseqüència de la seva navegació en el lloc web. Respecte de les dades esmentades podrà exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació en els termes establerts en la llei orgànica mitjançant una comunicació dirigida a:

DELTA GREEN S.L.

CIF. 50682162Y

Av. Dr. Ribalta 19, esc. A 2º1ª

08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona)

Tel. 93 372 22 61 

deltagreen@deltagreen.es